MVB Öst AB > Anläggning

Anläggning

MVB:s markavdelning utför markentreprenader för såväl interna projekt som externa kunder inom privata bolag och offentlig verksamhet. Bland annat allt från grundarbete till större VA-system, gator och offentliga platser.

MVB:s projekt omfattar allt från grundarbeten för skolor, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system, gator, offentliga platser och skolgårdar. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner. Vår markavdelning är i en expansiv fas och vårt mål är att öka både omsättning och personalstyrka för att utgöra en konkurrenskraftig aktör inom mark-, VA- och grundläggningssektorn.

Kontakta MVB Öst eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Anläggning på företagets hemsida

MVB Öst AB
Hemsida: https://www.mvbab.se

MVB Öst AB

MVB bedrivs i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm samt Mälardalen. MVB grundades på 1960-talet och har mer än 50 år av lokalt byggande. MVB är i dag ett av Sveriges största privatägda byggföretag. Vår organisation är entreprenörsdriven och består av cirka 500 medarbetare fördelade på tio kontor. MVB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

MVB Öst bedriver verksamhet inom byggentreprenader (nybyggnad och ROT), anläggning samt byggservice. Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför MVB projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill MVB Öst att du kontaktar dem för en vidare diskussion.

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap – präglat av snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och finansiell styrka – utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att vara anställd i.

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. MVB Öst arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED.

MVB har en hel del styrkor. Bland annat är MVB lokala med en platt organisation, det innebär att MVB Öst är nära sina kunder och har god kännedom om marknaden. Företaget har en närvarande ledning med korta beslutsvägar. Dessutom präglas MVB av kunskap, genom åren har företaget skaffat sig stor kunskap och erfarenhet från projekt av olika karaktär och komplexitet. MVB Öst eftersträvar hög kvalitet och företaget är stolta över sina hantverkare och arbetar enligt BF9K, ett kvalitetssystem som är jämställt en ISO-certifiering. MVB:s storlek och finansiella styrka ger företaget kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.