All-Tech i Göteborg AB > Alltech CD 77

Alltech CD 77

Lämplig att använda som avstängning i bl.a. butiksentréer, skyltfönster samt till industri- och garageportar. Lameller av rullbockad aluminiumplåt som är skumfylld för ökad stabilitet och isolering.

Läs mer om Alltech CD 77 på företagets hemsida

All-Tech i Göteborg AB
Hemsida: https://www.all-tech.se

All-Tech i Göteborg AB

Tillverkning och försäljning av
jalusi, jalusier, rulljallusi, rulljallusier, rullgaller, inbrottsskydd