All-Tech i Göteborg AB > Alltech CD 200

Alltech CD 200

Avsedd för avskärmning från golv till tak mellan matsal och serveringsrum samt i korridorer och butiksentréer.

Lameller av rullbockad aluminium, skumfylld för isolering och stabilitet. Manövreras med tubmotor via nyckelströmbrytare alt. vippkontakt eller manuellt med vev.

Läs mer om Alltech CD 200 på företagets hemsida

All-Tech i Göteborg AB
Hemsida: https://www.all-tech.se

All-Tech i Göteborg AB

Tillverkning och försäljning av
jalusi, jalusier, rulljallusi, rulljallusier, rullgaller, inbrottsskydd