All-Tech i Göteborg AB > Alltech CD 150 - bänkjalusi.

Alltech CD 150 - bänkjalusi.

Avsedda för avskiljning mellan t.ex. kök-matsal-diskrum, framför brickbanor och receptioner samt till fönster.

Lameller av rullbockad aluminium, skumfylld för isolering och stabilitet. Manövreras med tubmotor via nyckelströmbrytare alt. vippkontakt eller manuellt med vev.

Läs mer om Alltech CD 150 - bänkjalusi. på företagets hemsida

All-Tech i Göteborg AB
Hemsida: https://www.all-tech.se

All-Tech i Göteborg AB

Tillverkning och försäljning av
jalusi, jalusier, rulljallusi, rulljallusier, rullgaller, inbrottsskydd