All-Tech i Göteborg AB > Alltech AGM - träbelagd.

Alltech AGM - träbelagd.

Jalusi där öppning sker i sidled framför allt avsedda till svängda diskar i bl.a. barer, cafeterior, receptioner eller där utrymme för rulle saknas i tak.

Lamellerna är tillverkade av strängpressad aluminium med plasthjul i botten som löper i en u-formad styrskena. Jalusierna manövreras manuellt (dras ut) vid stängning och vevas in på ett valsrör vid öppning.

Lamellerna är natureloxerade som standard men kan erhållas färgeloxerade eller lackade enl. NCS-skalan.
Kan också fås träbelagda med t.ex. furu, björk, bok, ek eller mahogny.

Kan även stansas till galler med hål 25 x 18 mm. Låses med spanjolett eller skjutregel.

Läs mer om Alltech AGM - träbelagd. på företagets hemsida

All-Tech i Göteborg AB
Hemsida: https://www.all-tech.se

All-Tech i Göteborg AB

Tillverkning och försäljning av
jalusi, jalusier, rulljallusi, rulljallusier, rullgaller, inbrottsskydd