Polarfönster AB > 3-glas fast

3-glas fast

Polarfönster AB levererar 3-glas fast som är ett fönster med en modern profil, vitmålad och med ett isoleringsvärde på 1,1 som även klassas som energifönster.

Kontakta Polarfönster AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om 3-glas fast på företagets hemsida

Polarfönster AB
Hemsida: https://www.polarfonster.se

Polarfönster AB

Polarfönster AB i Korpilombolo, Pajala kommun, med anor från 1939, har i mer än 80 år tillverkat kvalitetsprodukter i form av fönster. Erfarenhet, lyhördhet och rationella tillverkningsmetoder gör att vi kan erbjuda vackra och prisvärda fönster med ett av marknadens lägsta U-värden. Polarfönster AB levererar 3-glasfönster direkt från fabrik med ett av marknadens lägsta U-värde. Polarfönster AB levererar fönster i flera utförande, bland annat finns sidohängda fönster, inåtgående fönster, vridfönster, fasta fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar i sortimentet.

Polarfönster AB levererar fönster och andra produkter med konkurrenskraftiga priser och korta leveranstider. När man står i begrepp att köpa fönster finns det några primära saker som man bör ta i beaktande, förutom att fönstren ska bidra till en tilltalande exteriör. Bland annat isoleringsförmågan, råvaran, målade eller obehandlade med mer.

Polarfönster AB har alltid sett fönstervirket som en kärnfråga. I alla tider har man vetat vikten av att välja rätt råvara vid tillverkning av fönster. I Korpilombolo använder Polarfönster AB sig av Kärnfuran som utgångsmaterial. Den har den rätta strukturen, hårdheten och styrkan som klarar alla klimatpåfrestningar. En norrländsk fura behöver mellan 120-150 år innan den är mogen att avverkas. Kärnveden i furan är naturligt impregnerad, vilket gör Polarfönster hållbara i generationer. Tack vare detta så har vi fått vara fönsterleverantör till Älvsbyhus i mer än 30 år.

Polarfönster AB levererar 3-glasprodukter som är kontrollerade i enlighet med reglerna för P-märkning. Vi lämnar 5 års funktionsgaranti, 5 års produktgaranti samt 10 års garanti mot kondens i isolerruta. Garantin gäller under förutsättning att fönstret lagrats, monterats och underhållits enligt Polarfönster AB:s rekommendationer.