• Cowi AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Cowi AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Cowi AB

COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 900 anställda representerade på 14 kontor i Sverige.
Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet både inom och utom landets gränser.
COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden. Projektteam skräddarsys med de kompetenser från såväl COWI som från övriga bolag inom koncernen som krävs för ett framgångsrikt projekt.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Cowi AB
Organisationsnr: 556204-9501
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Norge Sverige Danmark
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 12076
Postnummer: 40241
Ort: Göteborg
Besöksadress: Skärgårdsgatan 1
Telefon: 010-8501000
Fax: 010-8501010
E-post:
Sökord
teknisk kompetens, Bygg, Fastighet, CAD, IT, Industri, Infrastruktur, Process, Energi, Samhällsplanering, Samhällsekonomiska analyser, Finansiella analyser, Utredningar, Utvärderingar, Analyser, Organisationsutveckling, Samhällsanalys, Trafikplanering, Trafikmodellering, Kollektivtrafik, ITS, Fysisk planering och Stadsutveckling, Hälsa, Miljö, Säkerhet, Vatten, Avlopp, MKB, Miljöanalyser, Avfall, Resurshantering, Förorenade områden, Strategisk miljörådgivning, Geografisk information, IT, GIS, IT, 3D-visualisering, Modellering, Kartering, Datainsamling, Geodesi, Vägar, Gator, Järnvägar, Spårvägar, Tunnelbanor, Flygplatser, Bro, Tunnel, Hamn, Broar, Tunnlar, Geoteknik, Vattenbyggnad, Riskanalys, Riskhantering, Hållbara byggnader, miljöriktiga byggnader, Byggherrerådgivning, Byggnadsprojektering, Renovering, Byggnadsfysik, Projektledning, Byggledning, Brandteknik, Sjukhusbyggnader, Vårdbyggnader, Höghus, Stadsutveckling, Industri, Energi, Processindustri, Bioenergi, Skogsindustri, Kraftvärme, Vind, Kärnkraft
Skicka förfrågan