Bergab-Berggeologiska Undersökningar AB

Bergab är ett fristående specialistföretag som erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten baserat på nytänkande, lång erfarenhet och ett starkt engagemang.

Vi erbjuder tjänster under alla skeden av ett projekt - från förstudier till underhållsbesiktningar. Med Bergabs stora samlade kunskap, våra medarbetares goda samarbetsförmåga och det stora engagemang som vi på Bergab alltid lägger ned i våra uppdrag är detta den största garanten för ett väl genomfört arbete och nöjda beställare.

Länkar

Företagsdata
Företagsnamn: Bergab-Berggeologiska Undersökningar AB
Organisationsnr: 556173-2396
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Stampgatan 15
Postnummer: 41664
Ort: Göteborg
Besöksadress: Stampgatan 15
Telefon: 031-774 75 00
Fax: 031-774 75 29
E-post:
Sökord
Underhållsbesiktningar, Förstudier , Berganläggningar, Geofysik, Refraktionsseismik, Reflektionsseismik, Resistivitet (CVES), Markradar, Gravimetri - tyngkraftsmätning, Magnetiska undersökningar, TEM, VLF, Slingram, Ytvatten, Grundvatten, Grundvattensfrågor, Grundvattensprospektering, Vattenbalansstudier, Fältundersökningar, Projektering, Besiktning, Bergförstärkning, Infrastruktur, Vägar, Järnvägar, Kraftledningar, MKB, Tillståndsprövning, Byggledning, Projektledning, Bergförstärkning, Inspektioner, Geologisk kartering, Entreprenadjuridik, Gruvor, Täkter,
Skicka förfrågan