Ramböll Sverige AB - Stockholm

Ramböll Sverige AB - Stockholm

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll i Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Ramböll har bred och djup kompetens för att hantera uppdrag inom infrastruktur och byggande. Vi arbetar inom byggprojektens samtliga faser - från idé och analys över projektering till drift och underhåll. Vi utför förstudier och utredningar samt projekterar anläggningar som sedan byggs av entreprenörer. Tjänsteutbudet innefattar dessutom projekt- och byggledning samt ett brett spektrum av specialisttjänster.