IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige - Stockholm TRYGGA LeverantörerDin leverantör

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige - Stockholm

IKEM är branschorganisation för plastföretag och kemiföretag. IKEM arbetar med miljöfrågor, kemiinformation, isolering, plastinformation cellplast, med mera.

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.

Cellplast eller EPS används som isolering av grund, väggar och tak inom byggbranschen. Med cellplast menar man ofta EPS, expanderad polystyren, som i Sverige ibland kallas frigolit.

Inom IKEM arbetar sektorgruppen EPS-bygg med att informera om hur EPS används på ett fackmässigt och byggnadstekniskt riktigt sätt med tillvaratagande av de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelarna vid tillverkning, användning, återanvändning, återvinning eller energiutvinning. EPS-bygg är medlemmar i den europeiska branschorganisationen EUMEPS.

arrow down dark green

Kontaktuppgifter

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige - Stockholm
Storgatan 19
Stockholm Sverige

Arbetsområden