Brandab Skydd & Säkerhet AB - Karlskrona

Brandab Skydd & Säkerhet AB - Karlskrona

Brandab Skydd & Säkerhet AB med bas i sydöstra Sverige erbjuder varor och tjänster inom brandskydd, säkerhetsutrustning, brand- och riskanalyser, livräddningsflottar/-västar samt överlevnadsdräkter.

Välutbildad personal med fullutrustade servicefordon står till våra kunders förfogande. Vi är för närvarande cirka 30 anställda.
Vår målsättning är att ständigt ligga före inom området förebyggande brandskydd för att leva upp till våra kunders behov och krav. Vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling samt fortlöpande utbildning av vår personal.


BRED KOMPETENS INOM BRANDSKYDD / BRANDSÄKERHET

Brandab säljer, installerar, rådger och sköter service av varierande utrustning inom förebyggande brandskydd (inklusive skyltar, nödbelysning, första hjälpen, rökluckor, brandtätning, brandlarm & utrymningslarm m.m.). Vi utför nybyggnation och underhåller olika typer av släcksystem samt utför projektering och framtagning av utrymningsplaner & ritningar med korta leveranstider.

Vi hjälper företag med Systematiskt Brandskyddsarbete & WEB-SBA, för att säkra dokumentation, rutiner och kontroller.

Samtliga arbeten såsom omladdningar och reparationer utförs i våra filialer i sydost - Karlskrona, Kalmar, Växjö, Vetlanda, Åseda, Sölvesborg, Ryd, Olofström och Oskarshamn.

Återkommande kontroll (provtryckning) av tryckkärl utförs i våra filialer i Karlskrona och Kalmar.

Vid tecknande av avtal om årlig service av er brandskyddsutrustning sker registrering kostnadsfritt i dataserviceprogram i syfte att underlätta kontroll och få en bättre överblick. Vi kan även vara behjälpliga med brand- och riskanalyser, inklusive komplett brandskyddsdokumentation.


SJÖSÄKERHET

Vår verksamhet i Karlskrona, Blekinge omfattar försäljning, rådgivning, service och underhåll av brandsäkerhetssystem, livräddningsflottar/-västar och gummibåtar.

Brandab Skydd & Säkerhet AB är auktoriserade att sköta såväl försäljning som service av livflottar m.m från VIKING Life-Saving Equipment.


PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Utöver vår brandskyddsverksamhet ingår försäljning av personlig skyddsutrustning. Vi utför även årlig besiktning av fallskyddsutrustning.


UTBILDNING INOM BRANDSKYDD, HLR, FÖRSTA HJÄLPEN SAMT UTRYMNING

Vi erbjuder följande utbildningar som vi tillsammans utformar efter ert behov:

* HLR med AED - hjärtstartare till vuxna

* HLR för barn

* Första hjälpen

* Brandskyddsutbildning/Brandövning

* Brandskyddsansvarig/kontrollant

* Utrymningsövning

* Utrymningsledare

* Heta Arbeten

Läs gärna mer om utbildningarna i vår utbildningsbroschyr.CERTIFIERINGAR/ACKREDITERINGAR

Av DNV-GL & Bureau Veritas är vi certifierade att utföra kontroll av släckanläggningar, livflottar och handbrandsläckare.

Vi har genomgått certifieringskurs enligt svenska försäkringsförbundets regler "RUS 127, Kap 6" (regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner).

Av SWEDAC är vi ackrediterade som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor.

Av SBSC är vi certifierade som anläggarfirma för brandlarm.


KVALITETSSÄKRING

Brandab Skydd & Säkerhet AB är ISO-certifierat (ISO 9001:2015 & 14001:2015).

Vi ser fram emot att få förtroendet att tillgodose era behov av varor och tjänster inom brand, skydd, säkerhetsutrustning, brand- och riskanalyser, livräddningsflottar/-västar m.m.


MILJÖANSVAR

Brandab Skydd & Säkerhet jobbar mot ett mer klimatsmart samhälle. Därför deponerar vi material för återvinning i enlighet med rådande lagstiftning och med hjälp av etablerade företag såsom Stena Recycling AB, Ragnsells AB och SUEZ Recycling AB.

Utöver detta så laddar vi om våra kunders brandsläckare och därmed minskar mängden onödig materialåtgång vad gäller brandskyddsmaterial. Tyvärr säljer många av våra konkurrenter idag nya brandsläckare istället för att ta till vara på befintlig utrustning.

Behöver ni ändå destruera ert brandskyddsmaterial så är ni välkomna till en av våra filialer. Kom ihåg att sophanteringen inte vill att brandsläckare kastas direkt på tippen eller i den lokala återvinningsstationen.