Bjerking AB - Uppsala

Bjerking AB - Uppsala

Bjerking är organiserat i tre affärsområden, Hus & Installation, Anläggning och Stockholm. Vi är personalägt och det ger varje medarbetare en stark motivation att tillämpa och utveckla sina kunskaper och söka optimala lösningar för företagets kunder. Våra medarbetare är sammansvetsade i team och känner varandra väl. Allt under ett tak ger ett bra flöde utan flaskhalsar på uppdragen.

Kontaktuppgifter

Bjerking AB - Uppsala
Strandbodgatan 1
Uppsala Sverige

Arbetsområden

Text för arbetsområden för sökordsoptimering

Kategorier