EAB - Smålandsstenar

EAB - Smålandsstenar

EAB AB har tillverkning och försäljning av lagerinredningar, industriportar, och olika stålbyggnader och hallbyggnader såsom
t ex stålhallar.

EAB erbjuder ett av marknadens mest kompletta program för rationell och effektiv materialhantering. Här finns produkter för pallhantering, långgodshantering och smågodshantering.

EABs portar har alltid varit kända för dess höga kvalitet och hållbarhet. Vi har valt en robust konstruktion med få rörliga delar, vilket gör att det även blir ett minimalt behov av underhåll och service. Vår 10-årsgaranti är ett bevis för att vi håller det vi lovar.

EABs Stålbyggnader omfattar allt från stålbyggnader, entresoler och kranbanor till övrigt byggnadssmide såsom ingjutningsgods, trappor, räcken och maskinstativ.

Hallar, Portar, Slagportar, Skjutportar, Vikportar, Termoportar, Portautomatik, Branddörrar, Gångdörrar, Entrépartier, Glaspartier, Slaggrindar.