VA-ValvgenomföringExempelvis KV och VV med diameter 12 eller 15 mm.

Avloppsrör diameter 50 eller 75mm.

Utförandet är lika Värme, valvgenomföring.

Rörhylsornas längd kan fås enligt önskemål.

Leveranstid ca fem arbetsdagar.