Brandsläckare


Många tillbud kan stanna vid att man använder dessa redskap, men det förutsätter att personalen vet hur man använder dem, att de fungerar och att släckmedlet håller en god kvalité. Trots att många bränder släcks med en handbrandsläckare eller automatiskt släcksystem är dess viktigaste användningsområde att hjälpa personalen att utrymma vid ett större tillbud.Vi på Brandservice AB har kompetensen och erfarenheten att hitta rätt brandredskap för olika miljöer, underhålla och ”ladda om” era olika handbrandsläckare/släckanläggningar.


Vi kan även erbjuda första hjälpen utrustning till mindre eventuella olyckor. Vi kan sköta underhållningen och även se till att personalen har en grundläggande nivå på sin första hjälpen kunskap och hjärt- & lungräddning.