El, Tele & Säkerhet

Genom att anlita PE tidigt i projekt undviker du onödiga kostnader i ett senare skede. Ett bra exempel är brandskyddsprojektering, där du kan slippa dyra ändringar längre fram.

Även avgränsade uppdrag ingår i något större. PE Teknik & Akustik AB engagerar sig för helheten, till nytta för beställare, slutanvändare och samhället i stort. Ibland upptäcker man som beställare oväntade utmaningar under projektets gång. Då är det tryggt att veta att PE kan koppla in fler kompetenser.

Installationer står för en stor del av kostnaden i ett bygge. Därför finns stora vinster att göra. Tack vare att de råd och handlingar PE levererar är tydliga, exakta, och begripliga så blir entreprenörens arbete lättare och kostnadseffektivare med bibehållen hög kvalitet. För varje år som går blir det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext. PE Teknik & Arkitektur AB har ett arbetssätt med effektiva team av experter som samverkar över olika discipliner. Det gör att företaget är innovativa och hittar lösningar andra inte hittar.

PE tar fram underlag och lösningar vid ny- och ombyggnation för alla typer av fastigheter. Företaget har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus, vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor, köpcentra och butiker.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!