Utbildningar

Great Security Sverige AB erbjuder flera säkerhetsutbildningar. Bland annat erbjuds utbildning i brandfarliga arbeten, hjärtlungräddning (HLR), hjärtstartare (AED), Första hjälpen (ABC), tillståndsansvarig heta arbeten, minibrandskola för barngrupper, heta arbeten, grundläggande brandutbildning, utrymningsledare, utrymningsövningar, föreståndare brandfarlig vara, brandskyddsansvarig och anläggningsskötare brandlarm,

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!