Brunnsfixtur



En specialtillverkad fixtur av formstabil plast som enkelt spikas fast i bjälklaget, vilket utesluter att fixturen flyter upp vid gjutningen.



Hål finns upptagna i sidorna vilket gör att betongen flyter in i fixturen och ger en i det närmaste homogen betongförbindning.
Ursparningar i nederkant gör att fixturen kan ställas över armeringen som löper fritt.


• Spar en halvtimme

• Inställbara höjder om 15 mm

• Ger säker förankring

• Brunnssil automatiskt i våg

• Betalar sig genom att förhindra felkostnader