Valvgenomföring för värmestammar TRYGGA LeverantörerDin leverantörTakbrickan täcker hålet/ursparningen med överlappning vilket medger förskjutning mellan stammen och hålets läge utan att det blir synligt. VÄRME- Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestammen.
Rörhylsor skyddar vid passage av bjälklaget och ingår i genomföringen.


Före igenlagning av ursparning / håltagning förspänns rörhylsorna och låses med en specialfixtur, (medföljer vid leverans).Till igenlagning av ursparing / håltagning används cementbruk eller brandmassa.


Efter härdning skärs rörhylsorna jäms med golvet.


Värme-Valvgenomföring kan användas i kombination med U-form fyrkant,
ursparningsform eller borrade hål ¤=110 mm (Dmin=100mm, Dmax=140mm).
Takbrickan är av vit, matt plast och målas samtidigt med taket.
Skarven mellan bjälklag och lagat hål döljs av tätbrickan.


Längd rörhylsa 300mm eller 375mm, diameter tätbricka 200mm, djup 140 eller 155 mm från vägg och tjocklek 5mm. (Rörhylsans längd kan specialbeställas).

arrow down dark green