Lättklinkerbetong AB > Ytterväggar

Ytterväggar

Vi producerar och monterar ytterväggar till alla typer av byggnader. Våra väggar kan anpassas efter varje enskilt projekt.

Utvändigt efterbehandlas våra väggtyper på olika sätt. Invändigt är samtliga ytterväggar färdiga för målningsbehandling. Alla våra sandwichväggar har ingjuten grafitcellplast.

År 1997 erhöll vi patent på konstruktionen av LK Putsvägg. Ett sandwichelement med en bärande innerskiva, ingjuten isolering och en putsbärande skiva av lättklinkerbetong. Patentet bygger bl.a. på att ytterskivan är fasthållen till innerskivan, på ett sådant sätt, att sprickor i elementfogarna undviks.

Läs mer om Ytterväggar på företagets hemsida

Lättklinkerbetong AB
Hemsida: https://lkb.se/

Lättklinkerbetong AB

Vi levererar prefabricerade betongelement till stora och små projekt. Med kunden i fokus, levererar och monterar vi kundanpassade helhetslösningar med väggar, bjälklag och grunder.

Vi levererar "just in time" för att skapa en effektiv arbetsgång. Vi finns med från första rådgivningen, genom projektering, tillverkning och transport, till montage på byggplatsen.

Betong är ett material med flera goda egenskaper. Våra prefabricerade betongelement är fukttåliga, ljud- och värmeisolerande, brandsäkra med lång livslängd och låga krav på underhåll.