Processfilter Sweden AB > Oljedimavskiljare

Oljedimavskiljare

Oljedimavskiljare från Processfilter Sweden AB med möjlighet till filtrering och återföring av oljan till processen.


NOFL oljedimavskiljare används till filtrering av luft som innehåller oljedimma från tex skär och kylvätskor, som inte stelnar i normal rumstemperatur.

NOFL kan också användas till avskiljning av vätska vid våtslipning. Oljedimfiltret är moduluppbyggt och kan byggas ut vid framtida ökat behov.

Vid beställning anges om filtret ska monteras på vägg, eller stå fristående på benstativ.

Läs mer om Oljedimavskiljare på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: http://www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,