SEHED Tresson AB > Måleri

Måleri

SEHED Tresson målar puts-, trä- och plåtfasader, fönster, takplåt, balkonger och naturligtvis balkongräcken och plåtdetaljer. Vi utför också en del invändigt måleri så som trapphus och allmänna utrymmen.

Att måla med färg har människan gjort sedan förhistorisk tid! Man har funnit grottmålningar daterade så långt tillbaka som ungefär 15 000 f.Kr. Idag är innehållet i våra färger annorlunda, men principen är densamma; den innehåller bindemedel och pigment.

För stadsmiljöns karaktär är valet av kulör på fasaderna av mycket stor betydelse. Vanligen dominerar ljusa putsfärger med kalk och brungula ockrapigment. Under 1800-talet målades trästädernas fasader i ljusa oljefärger.

Färgsättning av fastigheters utsida innebär att välja kulörer så att en vacker helhetsverkan uppnås. Eftersom kulörer påverkar varandra bör de väljas tillsammans, och inte var för sig.

Kontakta SEHED Tresson eller besök deras hemsida för mer information.

Läs mer om Måleri på företagets hemsida

SEHED Tresson AB
Hemsida: https://www.sehedtresson.se

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson arbetar med fasadrenoveringar i Stockholm. SEHED Tresson är en totalleverantör av utvändiga arbeten på fastigheter; som renoverar, reparerar och skapar nytt. De erbjuder allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEHED Tresson är en komplett samarbetspartner för fasadarbeten. Våra projekt inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi är medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges byggindustrier.

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

SEHED Tresson löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

SEHED Tresson erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.