SEHED Tresson AB > Fönster

Fönster

SEHED Tresson beklär, byter och renoverar fönster. Med drygt 2000 fönsterbyten och nästan lika många fönsterrenoveringar under 2014 tillhör fönsterprojekten våra vanligaste.

Fönstret har många viktiga uppgifter; det ska föra in dagsljus i rummet, ge utblickar mot omgivningen, skydda för buller och vara ett klimatskal utan att släppa ut för mycket värme. Fönstrens storlek, utformning och placering är ett av de viktigaste elementen både i rummens och i fasadens arkitektur. De följer sin tids arkitekturstil och indelningen med poster, spröjsar och stängningsbeslag samt hörnjärnens utformning visar tydligt när huset är byggt. Det finns all anledning att vårda sina fönster. Förutom att de håller längre är de viktiga för husets helhetsintryck.

Kontakta SEHED Tresson eller besök deras hemsida för mer information.

Läs mer om Fönster på företagets hemsida

SEHED Tresson AB
Hemsida: https://www.sehedtresson.se

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson arbetar med fasadrenoveringar i Stockholm. SEHED Tresson är en totalleverantör av utvändiga arbeten på fastigheter; som renoverar, reparerar och skapar nytt. De erbjuder allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEHED Tresson är en komplett samarbetspartner för fasadarbeten. Våra projekt inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi är medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges byggindustrier.

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

SEHED Tresson löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

SEHED Tresson erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.