FC Mureri AB > Fässbergs Kyrka

Fässbergs Kyrka

Fässbergs Kyrka, renoverad 2007 - 2008 av FC Mureri AB


Befintlig status:
Stora skador på tornets bruksfogar och konstruktion samt sönderfruset och frostsprängt tegel. Invändiga skador på puts i hela tornet samt vapenhus.

Åtgärder 2007:
100 % urfräsning av bruksfogar (min 50 mm). Hetvattentvätt samt injektering med kalkstark för att säkerställa bindemedel och höja ph-värdet i konstruktionen. Ommurning av stora fasadpartier i anslutning till fönster och torndelar. Byte av rötskador i tornens takkonstruktioner samt ommurning. Omfogning av kalksandstenen samt granitsocklar. Fogarbeterna utfördes med pigmenterat hydraliskt kalkbruk. En fasad impregnering utfördes med stenimpregnering C2-fasad. Mjukfogningarbeten utfördes runt fönster och anslutande plåtdetaljer. Renovering av invändig tegelstomme samt omputsning i vapenhuset och anslutande torndelar med hydraliskt kalkbruk som avfärgades med pigmenterad hydraulisk kalkfärg.

2008:
Utvändig renovering del av fasad i sydväst samt i sakristian enligt ovan.

Läs mer om Fässbergs Kyrka på företagets hemsida

FC Mureri AB
Hemsida: http://www.fcmureri.se

FC Mureri AB

FC Mureri AB arbetar med murning, fasadputs, klinkerarbeten, kakelarbeten, fasadimpregnering, fasadrengöring, blästringsarbeten i Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Hindås med omnejd.

Vårt mål är:
• Att nå sådan kvalitet i våra åtaganden att det överträffar kundens förväntningar.
• Att våra kunder skall rekommendera oss till andra beställare och som återkommer till oss vid nästa tillfälle.