Kadesjös Ingenjörsbyrå AB > Byggkonsult Västerås

Byggkonsult Västerås

Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås är byggkonsult som kan ta fullt ansvar för hela byggprojektet.

På Kadesjös arbetar vi ofta enligt totalprojekteringsmodellen. Vi kan ta det fulla ansvaret i ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Där så är lämpligt utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av specialistkompetenser.

Kontakta Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås eller besök hemsidan via länken nedan för mer information näs ni söker en byggkonsult i Västerås eller behöver hjälp med budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, slutlig kontroll och besiktning.

Läs mer om Byggkonsult Västerås på företagets hemsida

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Hemsida: https://www.kadesjos.se

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Sedan starten 1945 är Kadesjös ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen.
Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. När så behövs utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Våra projektgrupper är flexibla och anpassas helt efter uppdragen.
Vi tar gärna ett totalansvar i projekten, men arbetar även som en del i beställarens egen organisation.
Uppdragen varierar i storlek, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.