MVB Öst AB > Byggentreprenad

Byggentreprenad

MVB:s byggverksamhet omfattar såväl nyproduktion som renovering-, till- och ombyggnad (ROT). Våra uppdrag spänner sig från mindre till riktigt stora och komplexa projekt.

MVB är stolta över vår yrkeskunskap och vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, miljömedvetenhet och utföras till på utsatt tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Förutom traditionella byggentreprenader är en stor del av våra projekt samverkansentreprenader / partnering, där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt val att vara en lokal entreprenör med närhet till kunden och med en platt organisation som ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och stor tillgänglighet.

MVB utför renoveringar, om- och tillbyggnader (ROT) både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar, där bland annat stambytesentreprenader är en viktig del. Nyproduktion är en stor del av MVB:s verksamhet där material och byggteknik är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energieffektivt byggande. Nästan alla våra nyproduktionsprojekt har idag någon form av miljöklassificering.

I alla projekt MVB Öst är delaktig i är noggrann planering a och o, då arbetet ofta sker med kvarboende hyresgäster, under pågående verksamhet eller i trånga och speciella miljöer. Komplicerade projekt där problemlösning sker på plats tillhör vardagen. Genom vår platta och flexibla organisation får beställaren snabbt kontakt och direkta besked från projektledningen och med våra hantverkare på plats. Vi arbetar enligt branschens BF9K certifiering och våra projekt genomförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Kontakta MVB Öst eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Byggentreprenad på företagets hemsida

MVB Öst AB
Hemsida: https://www.mvbab.se

MVB Öst AB

MVB bedrivs i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm samt Mälardalen. MVB grundades på 1960-talet och har mer än 50 år av lokalt byggande. MVB är i dag ett av Sveriges största privatägda byggföretag. Vår organisation är entreprenörsdriven och består av cirka 500 medarbetare fördelade på tio kontor. MVB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

MVB Öst bedriver verksamhet inom byggentreprenader (nybyggnad och ROT), anläggning samt byggservice. Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför MVB projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill MVB Öst att du kontaktar dem för en vidare diskussion.

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap – präglat av snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och finansiell styrka – utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att vara anställd i.

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. MVB Öst arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED.

MVB har en hel del styrkor. Bland annat är MVB lokala med en platt organisation, det innebär att MVB Öst är nära sina kunder och har god kännedom om marknaden. Företaget har en närvarande ledning med korta beslutsvägar. Dessutom präglas MVB av kunskap, genom åren har företaget skaffat sig stor kunskap och erfarenhet från projekt av olika karaktär och komplexitet. MVB Öst eftersträvar hög kvalitet och företaget är stolta över sina hantverkare och arbetar enligt BF9K, ett kvalitetssystem som är jämställt en ISO-certifiering. MVB:s storlek och finansiella styrka ger företaget kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.