PE Teknik & Arkitektur AB > Brand, Risk & Skydd

Brand, Risk & Skydd

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. PE Teknik & Arkitektur AB projekterar lösningar inom brand, risk och skydd som säkerställer en säker miljö både inomhus och utomhus.

PEs riskingenjörer arbetar med riskanalyser i samband med byggnation och för olika typer av industri med produktion och lagring. Företagets brandingenjörers kompetens täcker alla aspekter av brandteknisk projektering och PEs släcksystemspecialister som utför projektering av fasta släckanläggningar.

Inom skydd arbetar PE Teknik & Arkitektur AB med säkerhetsplanering där skyddet omfattar både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet. Detta arbete koordinerar företagets säkerhetskonsulter ofta tillsammans med projektledning, arkitekt och byggherre.

I entreprenadskedet koordineras ofta PEs arbete av sina låskonsulter som handhar dörrmiljösamordnandet och projekteringen av låsbeslagningen, ofta i samarbete med arkitekt, brand och tele-tekniska konsulter. Detta för att säkerställa dörrmiljöns funktion. En stor styrka för skydd är företagets djupa kunskap inom flera områden av segmentet.

Utöver ovanstående arbetar PE Teknik & Arkitektur AB även med besiktning av sprinkler-, gassläck- och brandlarmanläggningar samt dörrmiljöer genom hela byggprocessen. PE är specialister som arbetar med hela projektkedjan. Genom företagets bredd av tjänster kan de erbjuda helhetslösningar eller expertkunskap i delar av projekt.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!

Läs mer om Brand, Risk & Skydd på företagets hemsida

PE Teknik & Arkitektur AB
Hemsida: https://www.pe.se/

PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling med fokus på fastigheter i alla faser. Hos PE jobbar cirka tusen medarbetare och finns idag på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Företagets vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. PE vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster.

Vårt samhälle är fullt av utmaningar och möjligheter som ställer krav på förändring och nya lösningar, därför finns PE Teknik & Arkitektur AB. Hos företaget jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som tillsammans med kunderna planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen.

Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar PE värde – inte bara för sina kunder, utan också för samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar PE Teknik & Arkitektur AB kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.