All-Tech i Göteborg AB > Alltech Rullgaller AG 80-S

Alltech Rullgaller AG 80-S

Avsedd som avskiljning - inbrottsskydd där man har behov av genomsikt t.ex. i butiksfönster, gallerior, köpcentra etc

Lameller av strängpressad aluminium, natureloxerad som standard. Kan även erhållas lackad enligt NCS-skalan. Utföres som tät lamell eller med stansade hål för genomsikt. Manövreras med tubmotor via nyckelströmbrytare alt. vippkontakt.

Läs mer om Alltech Rullgaller AG 80-S på företagets hemsida

All-Tech i Göteborg AB
Hemsida: https://www.all-tech.se

All-Tech i Göteborg AB

Tillverkning och försäljning av
jalusi, jalusier, rulljallusi, rulljallusier, rullgaller, inbrottsskydd